Referenci��k R��lunk Kapcsolat Aj��nlatk��r��s
 • Udvozlet

  dvzlj��k az ALUPROGRESS Kft. honlapj��n!

 • Aluminium_ajto_ablak

  Alum��nium ajt��k ��s ablakok

 • Aluminium_toloajto

  Alum��nium tol��ajt��k

 • Fuggonyfal

  F��ggnyfalak

 • Uvegteto_telikert

  vegtetk, t��likertek

 • Uvegkorlat

  vegkorl��tok

ALUPROGRESS Kft.

C��g��nk alum��nium ny��l��sz��r��kkal, t��likertekkel, ��vegtetkkel, ��s ��vegkorl��tok gy��rt��s��val ��s be��p��t��s��vel foglalkozik. Csal��dias csapatunk nap mint nap azon dolgozik, hogy gyfeleinket ��s Partnereinket min��l magasabb mins��gben ��s sz��nvonalon tudjuk kiszolg��lni. 20 ��v tapasztalat��val, valamint lelkes ��s proakt��v hozz����ll��sunkkal igyeksz��nk Megb��z��ink elk��pzel��seihez legink��bb igazodni, hogy a meg��lmodott projektek mind mszaki szempontb��l, mind eszt��tikailag kiemelked mins��get t��krzzenek.

Mi��rt ��rdemes minket v��lasztani?

20+ ��v tapasztalat

Koll��g��ink kz��l tbben is r��gi motorosok, rengeteg alum��nium ny��l��sz��r�� ker��lt ki a kezeik kz��l.

ISO 9001 Tan��s��tv��ny

C��g��nk ��gyvitele ��tl��that��, a nemzetkzi mins��gir��ny��t��si szabv��nyoknak megfelelen mkdik.

P��nz��gyi stabilit��s

Ki��rdemelt��k a Dun & Bradstreet alacsony p��nz��gyi kock��zat�� v��llalkoz��s�� mins��t��s��t.

Pr��mium term��k

Mins��g ter��n nem kt��nk kompromisszumot, minden szempontb��l a tk��letess��gre treksz��nk.

Az gyf��l az els

Kivitelez��seink sor��n - a mins��g mellett - Megb��z��ink el��gedett��ge a legfontosabb sz��munkra.

Hossz�� t��vra tervez��nk

Nem csak a Besz��ll��t��ink ��lland��k, Megrendeli oldalon is tbb visszat��r Partnerrel rendelkez��nk.

Term��keink

Referenci��ink

 • ALUPROGRESS_VakVarju_etterem_RaM_harmonika_ajto_fuggonyfal
 • ALUPROGRESS_VakVarju_etterem_RaM_harmonika_ajto_fuggonyfal
 • ALUPROGRESS_Rizmajer_Sorhaz_Reynaers_aluminium_ablak_ajto
 • God_csaladi_haz_ablak_ajto_toloajto
 • God_csaladi_haz_ablak_ajto_toloajto
 • 1_aluminium_nyilaszaro_csaladi haz_Reynaers_Masterline_8
 • 2_aluminium_nyilaszaro_csaladi haz_Reynaers_Masterline_8
 • 4_aluminium_nyilaszaro_uvegteto_telikert_Aluprof_MB50SR-N
 • 20_bejarat_portal_aluminium_nyilaszaro_ipari_epulet_aluprof_MB60_MB70
 • 9_aluminium_nyilaszaro_uvegteto_tetoablak_Aluprof_MB50SR-N
 • 7_telikert_aluminium_nyilaszaro_harmonika_Cortizo_lakoter_bovites
 • 11_bejarat_aluminium_nyilaszaro_ipari_epulet_aluprof_aluminium_ajto_MB60_MB70
 • 38_bejarat_portal_aluminium_nyilaszaro_uzlethelyseg_aluprof_MB45
 • 17_bejarat_portal_aluminium_nyilaszaro_uzlethelyseg_aluprof_MB60_MB70
 • 25_telikert_aluminium_nyilaszaro_Aluprof_MB50SR-N_MB-60
 • ALUPROGRESS_VakVarju_etterem_RaM_harmonika_ajto_fuggonyfal
 • ALUPROGRESS_VakVarju_etterem_RaM_harmonika_ajto_fuggonyfal
 • ALUPROGRESS_Rizmajer_Sorhaz_Reynaers_aluminium_ablak_ajto
 • God_csaladi_haz_ablak_ajto_toloajto
 • God_csaladi_haz_ablak_ajto_toloajto
 • 1_aluminium_nyilaszaro_csaladi haz_Reynaers_Masterline_8
 • 2_aluminium_nyilaszaro_csaladi haz_Reynaers_Masterline_8
 • 4_aluminium_nyilaszaro_uvegteto_telikert_Aluprof_MB50SR-N
 • 20_bejarat_portal_aluminium_nyilaszaro_ipari_epulet_aluprof_MB60_MB70
 • 9_aluminium_nyilaszaro_uvegteto_tetoablak_Aluprof_MB50SR-N
 • 7_telikert_aluminium_nyilaszaro_harmonika_Cortizo_lakoter_bovites
 • 11_bejarat_aluminium_nyilaszaro_ipari_epulet_aluprof_aluminium_ajto_MB60_MB70
 • 38_bejarat_portal_aluminium_nyilaszaro_uzlethelyseg_aluprof_MB45
 • 17_bejarat_portal_aluminium_nyilaszaro_uzlethelyseg_aluprof_MB60_MB70
 • 25_telikert_aluminium_nyilaszaro_Aluprof_MB50SR-N_MB-60

R��lunk mondt��k

 • zleteink port��ljait az ALUPROGRESS Kft-vel csin��ltattuk.
  A tulajdonos-beruh��z��, a tervez ��s a kivitelez ig��nyeit figyelembe v��ve, az ablakgy��rt��s szakmai tapasztalatait hozz��adva kiv��l�� mins��g port��lok ker��ltek legy��rt��sra. A c��g a garanci��n bel��li ��s k��v��li probl��m��kat ��s jav��t��sokat is korrekten, gyorsan megoldotta.
  Az id igazolta dnt��s��nket, j�� v��laszt��s volt az ALUPROGRESS Kft. term��keit v��lasztani.

  Rizmajer J��zsef Rizmajer Srh��zak

 • j, nagy m��ret ny��l��sz��k gy��rt��s��n ��s be��p��t��s��n t��l, nem szokv��nyos feladattal is megb��ztam a t��rsas��got. Helysz��nen alak��tottak ��t ��s ��p��tettek be ��j ny��l��sba nagy m��ret tol��ajt��t, mindezt lakott ��p��letben kvett��k el, legnagyobb megel��ged��s��nkre az elre egyeztett idpontban, pontosan, prec��zen ��s vid��m hangulatban tett��k, ami nagy ritkas��g a mai ��p��tiparban!

  G��sp��r Attila Diagr��l Kft.

 • Az elm��lt ��vekben tbbszr is dolgoztam egy��tt Zolival ��s csapat��val. vegtett ��s f��ggnyfalat ��p��tett��nk egy��tt. Ak��r kis, ak��r nagy munk��r��l volt sz��, mindig felk��sz��lten ��rkeztek ��s profin, hat��ridre elk��sz��ltek vele. A munka kzben felmer��l v��ratlan esem��nyeket gyorsan ��s rugalmasan kezelt��k. Csak aj��nlani tudom ket!

  Nagy G��bor MIRACO Systems Kft.

 • Egy nagyon bonyolult ��s nagym��ret tett��ri fa ny��l��sz��r��t kellett n��lam modern h��romr��teg alum��nium ny��l��sz��r��ra cser��lni.
  Tbbszri alapos felm��r��s ut��n a csere egy napon bel��l minden zkken n��lk��l megtrt��nt. Gratul��lok a nagyon sz��nvonalas ��s gyors munk��hoz!

  A t��likert a h��z legkedveltebb helye. Tavaszt��l-szig a k��tsz��rny��, k��t oldalra tolhat�� emel-tol��ajt��n kereszt��l ��rad be a term��szet, mintha a kertben ��ln��nk, t��len pedig a napsug��r kellemes kz��rzetet biztos��t. r��kig el lehet ��csrgni, olvasni, k��v��zni is kiv��l��.
  Megnyugtat�� a gynyr, mins��gi kivitelez��s, mind az ��veg mins��ge, mind az alum��nium szerkezetet illeten. A v��llalkoz�� felelss��ggel, hat��ridre, pontosan, tiszt��n v��gezte el a szerel��st. Csak aj��nlani tudom a megb��zhat�� kivitelezt.

  S��ndor Erika

K��rjen aj��nlatot!